Aritco 9000

Vår plattrformshiss med korg och automatkörning

Aritco 9000 är vår korghiss för tillgänglighetsmarknaden. Hissen är konstruerad för att uppfylla alla krav på kvalitet, säkerhet och livslängd. Den är helt enkelt gjord för att klara tuffa miljöer såsom skolor, butiker och bostadshus.

 

Konstruktion, storlekar och optioner anpassade för offentlig miljö
95% återvinningsbart material
A-klassad energikonsumtion enligt VDI4707
Patenterad skruv/mutter teknik (ingen olja som kan läcka)
Kontroll från korghiss: Tryck en gång/automatkörning